Willem Baarsen prijs 2018 voor Stichting Urker Botter

Voor behoud van de UK 114 krijgt de Stichting Urker Botter de eerste Willem Baarsen prijs. De kotter, die als schip verschillende gedaantes had, was bijna 35 jaar eigendom van een van Nederlands bekendste tekstschrijvers: Lennaert Nijgh.

Het echtpaar Nijgh (Lennaert en Astrid) kocht de visserskotter in 1969 van de gebroeders Woord op Urk. Na het overlijden van Lennaert in 2002 heeft Astrid het schip van haar voormalige echtgenoot in overleg met de familie Nijgh voor één euro verkocht aan de Stichting Urker Botter.

Sindsdien tekent de stichting voor onderhoud en beheer van het bijzondere varend erfgoed. Reden voor Heemschut Flevoland, onderdeel van de gelijknamige landelijke erfgoedvereniging, haar de Willem Baarsen prijs 2018 toe te kennen. Het is de eerste keer dat die award wordt uitgereikt.

Legaat

De uit Urk afkomstige Willem Baarsen, ooit bestuurslid van Heemschut Flevoland, heeft bij zijn overlijden een legaat nagelaten, dat wordt gebruikt voor een prijs voor bijzondere Flevolandse projecten.

De award, die in beginsel elke twee jaar wordt uitgereikt, geldt louter lokale/regionale nonprofitorganisaties en andere georganiseerde burgerinitiatieven, gericht op behoud van archeologisch, gebouwd, onroerend en immaterieel erfgoed in de provincie Flevoland, alsmede publicaties hierover.

De prijs, bestaand uit een oorkonde en eventueel een geldbedrag, is dus per se niet bestemd voor personen. Heemschut Flevoland beslist over toekenning. Voordrachten om in aanmerking te komen voor de award kunnen worden aangemeld bij heemschutflevoland@gmail.com