Willemijn Maas voorzitter Nationaal Restauratiefonds

Willemijn-Maas-478x500

Willemijn Maas is de nieuwe voorzitter van het Nationaal Restauratiefonds. Met de benoeming van de oud-directeur van onder andere de HES (Hogeschool voor Economische Studies) en de AVRO is het fonds verrijkt met een strategisch netwerker met hart voor monumenten.

Culturele affiniteit

Door haar affiniteit met cultuur voelt Maas (54) zich naar eigen zeggen sterk betrokken bij het Nationaal Restauratiefonds. De waarde van cultureel erfgoed heeft zij ‘van huis uit’ meegekregen, mede doordat ze opgroeide in het monumentale Middelburg. Deze affiniteit heeft ze doorvertaald binnen haar functie bij de AVRO, waar ze kunst en cultuur tot belangrijk thema voor de publieke omroep bestempelde.

“Monumenten vormen een belangrijk onderdeel van onze geschiedenis en identiteit. Bij herbestemmen is de positieve invloed van monumenten op de omgeving goed te zien. Dat vind ik heel belangrijk. Hierdoor is er groeiende aandacht voor het behoud en de transformatie van monumenten. Ik kijk er naar uit een inhoudelijke bijdrage te kunnen leveren aan de financiële en procesmatige kennis op dit gebied van monumenteigenaren”, aldus Maas.

Verheugd

Het Nationaal Restauratiefonds, in 2015 dertig jaar jong, is verheugd met de aanstelling van Willemijn Maas als voorzitter. Naast haar culturele interesse en betrokkenheid verrijkt de nieuwe preses volgens de organisatie het fonds met haar strategische managementkennis, goede netwerkcapaciteiten en innovatieve inzichten.

Het Nationaal Restauratiefonds is een onafhankelijke stichting zonder winstoogmerk, die zich inzet voor het in stand houden van monumenten. Het verstrekt in samenwerking met overheden financieringen en betaalt subsidies uit aan monumenteigenaren voor het restaureren en onderhouden van hun pand. Ook geeft het fonds eigenaren informatie over de financiële en procesmatige aspecten van restauratie en onderhoud van monumenten.