Onderzoek naar isolerende werking historische baksteengevels

De Faculteit Bouwkunde, TU Delft en de afdeling Bouwfysica van de KU Leuven doen in samenwerking met Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en TNO onderzoek naar de isolerende werking van historische baksteengevels. Tot nu blijkt het lastig de bouwfysische eigenschappen van historische baksteengevels goed in te schatten.

De wens tot energiebesparing is ook van toepassing op monumentale gebouwen. Veel bewoners zijn bereid te investeren. Diverse internationale studies, metingen, proefberekeningen, modellen en materiaalonderzoeken laten zien dat het gedrag van massieve, historische baksteengevels anders is dan met de huidige methoden voor nieuwbouwconstructies kan worden bepaald of voorspeld.

Isolatiewaarde

Doel van het nieuwe onderzoek is meer te weten te komen over de isolatiewaarde van historische baksteneengevels ten opzichte van modernere baksteengevels. Zo zouden de verduurzamingsmaatregelen op monumentale gebouwen beter afgestemd kunnen worden met het oog op behoud van de cultuurhistorische waarden.

De uitkomsten van het onderzoek, verwacht eind 2023, worden volgens de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dusdanig gepresenteerd dat ze inzichtelijk zijn voor monumenteigenaren en toegepast kunnen worden door bouwkundig adviseurs zonder specifieke bouwfysische achtergrond.

MonumentenKennis

Het 4-jarig project valt onder de paraplu van MonumentenKennis (www.monumentenkennis.nl) en wordt gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) in het programma Erfgoed en Duurzaamheid van de RCE.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door de secties Heritage and Architecture en Environmental and Computational Design van de Faculteit Bouwkunde, TU Delft en de afdeling Bouwfysica van de KU Leuven, in samenwerking met RCE en TNO.

De missie van Monumentenkennis is het behouden, ontwikkelen en overdragen van kennis ten behoeve van de instandhouding van gebouwd erfgoed door het bundelen van expertise en onderzoekscapaciteit van de betrokken partijen.

Foto: Historische baksteengevels aan het Vooreiland, Medemblik.

2 thoughts on “Onderzoek naar isolerende werking historische baksteengevels

  1. Als ze nu toch bezig zijn met het onderzoek isolatiewaarden van monumentengevels, zou het ook interessant zijn als er zou worden onderzocht, wat het effect is op de balkkoppen bij na isolatie aan de binnenzijde.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.